Utskrift av strekktider

  • De øverste tallene under teksten «EMIT timing system» viser klokkeslettet i mål samt dato
  • Deretter følger hhv brikkenummer (096558) og totaltiden (50:03) fra nullstilling av brikken til den ble stoppet
  • Fra nullstilling er det brukt 10:23 frem til første post med kode 48
  • Deretter er det brukt 05:44 til post 38, som er 2. post
  • …………….
  • Til slutt er det brukt 0:20 til post 175, som er målpassering
  • 0:08 i nederste linje er tiden fra post 175 til avlesing av brikken og har ingen praktisk betydning. Denne tiden er ikke med i totaltiden/ løpstiden.
  • Tredje kolonne viser akkumulert totaltid fra post til post
 • Løpstiden regnes fra nullstilling av brikken til post 175, dvs. 50:03

Vårt VIPPSNR er 135045

Aktuelt

Lik oss på facebook

Facebook Pagelike Widget