Poengberegning

Historie

Obas, det forrige resultatsystemet uviklet av Georg Sørhøy, hadde et system å for å beregne sammenlignbare poeng. Denne ble videreutviklet i samarbeid med Nils Olav Vennevik og Nils Holte som har lagt ned mye arbeid å kartlegge og forstå statistikken og å utvikle metoder for stadig å forbedre systemet fram til 2013.

Etter innføringen av Brikkesys i 2013 ble det valgt å benytte en standard algoritme i Brikkesys. Denne er basert på et prinsipp som er kalt «dobbel vinnertid». Dette gir 100 poeng til vinneren av hver klasse og poengene vil da variere med hvem som løper i klassen og er ikke noe godt mål på prestasjonen i klasser med lav deltakelse.Mer her.

Nå tar vi en mer statistikk-basert metode basert på det foregående arbeidet som kan kalles Alderskompensert Snitt. Denne vil relatere prestasjonen i hver løype til en aldersprofil for fart. Det betyr at vinnere som er bedre enn gjennomsnittet i løypa få mer enn 100 poeng og v.v. I snitt gis det 100 poeng for seier. I H-75 trenger man bare 1.68 ganger tida som i H16 for å få samme poengsum.

Denne metoden ble vedatt på årsmøtet 2016. Dette er en modifisert utgave av et forslag fra Nils Holte. Et annet forslag fra Nils Olav Vennevik som beregner profilen for hvert løp har også vært med i vurderingen.

Poengene for samme kmtid vil variere mellom løypene og det vil være opp til den enkelte å konkurrere i den løypa som passer ambisjonsnivået. Statistikken viser at det er nivåforskjell mellom Rød og Blå løype for eksempel.

Metoden

Ved å lage statistikk over kilometertider over alder over de siste 3 år har vi laget en aldersprofil over vinnertidene som vi bruker til å kompensere tidene med for hver aldersklasse og gjøre dem sammenlignbare. Vi har sett på profilene for normale løp, sprintløp og nattløp og profilene er like nok til at vi bruker profilen for normale løp for alle. Damer og Herrer har samme stigning i profilen mot 55, men har forskjellig stigning etter. Normale løp er tirsdagsløp mellom 15/5 og 15/9. En del løp mangler løypelengder og de er da ikke med i statistikken.

Egenskaper

  • Man kan sammenligne sin egen prestasjon med andre aldersklasser som har løpt samme løype og også sin egen prestasjon fra gang til gang.
  • Man kan ikke sammeligne med andre løyper siden nivået ofte er forskjellig.
  • Poengene blir mer forutsigbare og mindre avhengig av hvem som deltar i akkurat sin klasse.
  • Vi kan lage bedre poengoversikter og rankinglister og skape mer sunn konkurranse.
  • Det er mulig å velge løyper tilpasset et lavere ambisjonsnivå og likevel få igjen for jevn innsats i poeng.

Beregne

For å beregne poeng så normaliserer vi alle tidene til yngste klasse(TN) og beregner snittet av de beste tidene for å bestemme 100-poengsnivået på løpet(T100). Ut fra dette beregner vi så poeng for hver enkelt i forhold til alder og dette snittet.

160 – 60 * TN / T100

Resultater

Se først hvor god tilpasningen til aldersprofilen 100-poengskurven(blå) er for Damer hvit på Kalvskinnet :

 

Aldersprofil Damer-Hvit Løp 2 Kalvskinnet X – aldersklasser 0 = 16-35, 1 = 35, 2 = 40,,, 6 = 60,, 10=80

Statistikkgrunnlaget

For å få til aldersprofilen har vi brukt statstikk for de siste 3 år. Vi prøver å finne en jevn gjennomsnittskurve for kmtiden. Til dette bruker vi matematikk for kurvetilpasning : polynombasert regresjon.

Her er den statistikken over kilometertider for alle vinnerne for 2013-2015. Den valgte tilpasningen er kurven linear+exp på kurvene nedenfor. Legg merke til at det er løpere i løypene Blå og Grønn som definerer nivået for kurven, mens løpere i Hvit og Rød ligger over.

Aldersfordeling herrer

X – aldersklasser 0 = 16-34, 1 = 35, 2 = 40,,, 6 = 60,, 10=80
Y – kmtid

Aldersfordeling damer


X – aldersklasser 0 = 16-35, 1 = 35, 2 = 40,,, 6 = 60,, 10=80

Graving i dybden

Tilgang på statistikk

Som et ledd i evaluering av ny løsning ble 4 varianter undersøkt.

  • Brikkesys(BS)
  • Aldersprofil per løp(LR)
  • Historisk aldersprofil(NH)
  • Aldersprofil per løype(NH2)

Hvis man ønsker å se hvordan de forskjellige poengsystemene slår ut for hvert løp etter 2013 se test poengberegning

Etter hver resultatliste under lenken’nye poeng’ vil man finne statistikk over gjennomsnittlig vinnerpoeng og en grafisk framstilling av tidene i forhold til aldersprofilen.

Bare spør Olav@kvittem.no om detaljene interessen skulle gå så dypt. Alle tilbakemeldinger er velkomne.

Vårt VIPPSNR er 135045

Aktuelt

Lik oss på facebook

Facebook Pagelike Widget