Poeng

Poengberegning generelt

Alle som fullfører løp får poeng og alle tidene inngår i poengberegningen. Poengene summeres for de 15 beste løpene (se unntak nedenfor hvis du har arrangert løp). Poengsummen er basis for medaljeutdelingen ved sesongslutt (se nedenfor). Det beregnes poenger i alle klasser løperen har deltatt i i løpet av sesongen. Om en løper deltar i forskjellige løyper (f.eks. hvit, grønn og stafett) får han/hun poeng i hver av disse. Ved sesongslutt blir dette summert sammen, slik at løperen får en samlet poengsum som danner grunnlaget for premieringen. For premieringen skilles det ikke lenger på kort og lang løype. I den sammenlagte resultatlisten på nett vil klasser for Trolløpet, stafetter osv. finnes nederst i tabellen etter klassene for de ordinære løpene.

Medaljer – Plakett

Følgende krav må være oppfylt for å få medaljer/plakett:
Sum for 15 beste løp (gjennomsnitt pr. løp):

Valør Sum poeng Snitt pr. løp
Bronse
750
50
Sølv
1140
76
Gull
1275
85
Plakett
1410
94

Plaketter og medaljer må bestilles av bedriftsløpere som har gjennomført eller antar å gjennomføre 15 løp. Se mer om premieordningen her. Aktive løpere, skoleelever, studenter og gjester kan ikke få medaljer.

Poengberegning for nybegynnerløype

Alle som fullfører får 50 poeng.

Poengberegning for vanlige løp og nattløp

Poengene i en løype gis i forhold til en alderskurve for 100 poeng slik at vinnerne i løypa i snitt får 100 poeng. Er man over kurven får man mer og er man under får man mindre enn 100 poeng. Så fordeles poengene nedover til de som bruker dobbelt så lang tid som 100-poengskurven som får 50 poeng.- Fullført løp gir minimum 50 poeng.
– Diskvalifisering eller løp som brytes gir 0 poeng.
– Som «Lang løype» for damer og for herrer > 65 år godkjennes både lang løype og mellomløype.
– Som «Lang løype» for herrer < 65 år godkjennes kun lang løype.
– Som «Kort løype» for herrer < 65 år godkjennes kun mellomløype (kort løype gir 50 poeng).
– Poeng oppnådd i en «Lang løype» teller likt i poengsummen for begge løypene.
– Poeng oppnådd i en «Kort løype» reduseres med 10% når de telles med i poengsummen for «Lang løype».

Se også egen side om utregning av poeng

Poengberegning for KM individuelt

Fullført løp gir minimum 85 poeng. Diskvalifisering eller løp som brytes gir 0 poeng.
Poeng beregnes etter formelen: 100–50*(ET-VT)/VT hvor VT=»Vinnertid» og ET=»Egen tid».
Deltakelse i annen løype enn løype definert i klasseinndeingen gir 50 poeng. 

Poengberegning for Troll-løpet

Fullført løp gir minimum 90 poeng. Diskvalifisering eller løp som brytes gir 0 poeng.
Poeng beregnes etter formelen: 100–50*(ET-VT)/VT hvor VT=»Vinnertid» og ET=»Egen tid».

Poengberegning for KM stafett og Vårstafetten

Fullført løp gir 94 poeng. Diskvalifisering eller løp som brytes gir 0 poeng.

Poengberegning for Toill-løpet

Deltakelse gir 85 poeng, også ved diskvalifisering.

Arrangørpoeng

Hvis du deltar i arrangementet av et bedrifts O-løp får ansvarlig arrangør og løypelegger 100 poeng. Medarrangører får 94 poeng. Arrangører av Toill-løper får 100 poeng.

Løpere som har løpt og arrangert samtidig på samme løp, får den poengsummen som er høyest for dette løpet.

Poeng summeres for de 15 beste løpene – inkludert løp hvor løperen er arrangør. Dvs. løpspoeng for de løpene løperen har løpt, samt arrangørpoeng for de løpene løperene har arrangert.

Vårt VIPPSNR er 135045

Aktuelt

Lik oss på facebook

Facebook Pagelike Widget