EKT – Elektronisk kvitterings- og tidtakingskontroll

  • Nye løpere må registrere seg med navn, bedrift, klasse og brikkenummer. Dersom du ikke har egen EKT-brikke kan denne leies før start. Brikkenummer må registreres og kobles til løpers navn. Løpere med egen brikke må være sikker på at brikkenummer er koblet mot riktig navn.
  • Når du har kjøpt kartet går du til en registreringsenhet (MTR) som som registrerer deg som deltaker på det aktuelle løpet i Brikkesys.
  • Ved start nullstilles og aktiviseres brikken ved at den holdes på startenheten (Merket «Start»). Tiden begynner å gå idet brikken fjernes fra startenheten.
  • Man får utlevert kartet, og løpet og tidtakingen er i gang.
  • Ved hver post stemples det ved at brikken legges på postenheten (den passer bare en vei). Når brikken er i kontakt med postenheten skjer den elektroniske kvitteringen.
  • Ved mål stemples det i en vanlig postenhet (Merket «Mål») (post 175). Etter målpasseringen skal løperen uten opphold gå til avlesningsenheten (MTR) som er plassert i sekretariatet. Tiden stoppes når brikken stemples i målenheten. Dersom du ikke får avlest brikken i sekretariatet, blir du diskvalifisert.
  • Når brikken er avlest i sekretariatet, er løpet slutt. Dersom man etter avlesningen kommer på at man har glemt en post, er det for sent å løpe tilbake for å få den med seg. Denne posten blir uansett ikke med på løpet, og løperen er diskvalifisert.
  • I sekretariatet tømmes informasjonen fra brikken via en egen avlesingsenhet (MTR) til Brikkesys som foretar alle beregninger, og løperen får utlevert en lapp med sine egne strekktider og sluttid. Løpstid er den tiden som står i tredje linje på strekktidslappen.
  • Dersom du har leid databrikke, må denne leveres tilbake etter avlesningen i MTR.

Vårt VIPPSNR er 135045

Aktuelt

Lik oss på facebook

Facebook Pagelike Widget