Deltakerpremier for sesongen 2021

Deltakerpremier for sesongen 2021 kan bestilles av alle som har deltatt på minst 10 løp.– De som har minst 940...

Arrangører til 2022

Arrangøroppgavene er dugnadsinnsats som går på omgang mellom deltakerne. Skal det bli løp er vi helt avhengig av at deltakerne...

Sesongen 2021 er over

Sesongen 2021 er over. En sesong preget av usikkerhet knyttet til pandemien. Dette har gitt uvanlig få deltakere og problemer...