Postenheter

O-utvalget disponerer følgende postenheter:
31
35
36
38
39
44
45
47
51
55
57
58
60
64
69
92
95
96
97
100B
113
114
117
118
121
139
146B
147
150B
151
152B
154
155
157B
B Montert på bukk
Med forbehold om riktig tilbakemelding fra siste arrangør ! Om en postenhet skulle mangle eller svikte, kontakt O-utvalget for å få «joker».