Friluftsloven

Lov om friluftslivet

Her finnes en del nyttig informasjon i forbindelse med planlegging av orienteringsløp;

  • §1a – Definisjon av innmark
  • §1a – Definisjon av utmark
  • §2 – Ferdsel i utmark
  • §3 – Ferdsel i innmark (hage, plantefelt, åker)
  • §10 – Samlingsplass, start og mål