Instrukser

Instruks for bedrifts o-løp

Brikkesys – brukerveiledning

Instruks for resultatservice og oppgjør

Instruks – stafett

Instruks – nattløp

KM individuelt/ KM natt

Instruks for kartklubb

Instruks for kartklubb

Prognose for nødvendig antall kart
Type løp Uke nr Nybegynner Gul løype Hvit løype Grønn løype Rød løype Blå løype Sum
Vårløp (april – mai) 13- 23 10 20 101 120 120 110 481
Sommerløp (juni) 24 – 26 10 20 84 103 110 69 396
Ferieløp (juli) 27 – 30 10 20 75 100 114 81 400
Høstløp (aug – sept) 31 – 37 10 20 89 116 98 97 430
Lørdagsløp 36 – 40 10 10 55 64 56 53 248
Nattløp 37 – 41 0 10 37 57 62 66 232
KM individuelt ~33 10 20 90 74 155 128 477
Trolløp ~24 38 72 54 164

Prognosen er oppdatert høsten 2014 etter tilbakemeldinger om for få kart i grønn løype.
– Prognosen er fra 2012 og er basert på 98% konfidensnivå ut fra data fra de tre siste år for ordinære løp
– For KM og Troll er det benyttet data for de seks siste år
– For KM er det i tillegg lagt til en ekstramargin på 5%
– For Troll er det i tillegg lagt inn en ekstramargin på 25%