Instrukser

Instruks for bedrifts o-løp

Brikkesys – brukerveiledning

Instruks for resultatservice og oppgjør

Instruks – stafett

Instruks – nattløp

KM individuelt/ KM natt

Instruks for kartklubb

Prognose for nødvendig antall kart
Type løp Uke nr Gul løype Hvit løype Rød løype  Blå løype Sum
Vårløp (april – mai) 13- 23 6 50 110 80 280
Sommerløp (juni) 24 – 26 6 45 110 60 245
Ferieløp (juli) 27 – 30 0 0 0 0 0
Høstløp (aug – sept) 31 – 37 6 45 110 60 245
Lørdagsløp 36 – 40 6 40 90 50 210
Nattløp

KM Natt

37 – 41 6 40

60

100
120
60

40

230

175

KM individuelt ~33 6 60 120 45 230
Trolløp ~24 40 75 54

Prognosen er oppdatert våren 2023 etter et stor tilbakegang i deltakelsen etter covid, og fjerning av Grønn løype (slått sammen med rød).