Kontakt oss

resultatservice@orientering.stbik.no

Orienteringsutvalget

Leder: Olve Mogstad, Statnett. 997 12 068. VDG og kontakt mot grunneierlag
Nestleder: Are Bruaset, SINTEF Energi. 416 28 082. Instruks og reglement, teminliste
Sektretær: Geir Paulssen, BSH Husholdningsapparater AS. 950 75 445. Internett, ajourhold etc.
Kasserer: Siri Drogset, NTNU. 932 29178. Økonomi, regnskap
Resultater: Torgeir Iversen, 901 28 363. Resultatservice
Premier: Anne Melkild. St. Olavs Hospital. Troll-løp, KM- og årsmedaljer.
Truls Ryum, NTNU. 416 08 735.