Posts by Olve Mogstad

Sesongen 2021 er over

Sesongen 2021 er over

Sesongen 2021 er over. En sesong preget av usikkerhet knyttet til pandemien. Dette har gitt uvanlig få deltakere og problemer...